Hiển thị các bài đăng có nhãn Video. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Video. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 30 tháng 1, 2018

Upsell là gì? Chiến lược upsell gia tăng doanh số đột phá

Upsell là gì? Chiến lược upsell gia tăng doanh số đột phá

Upsell là kỹ thuật thường xuyên được sử dụng trong bán hàng và kinh doanh, nó là một trong những nguyên nhân giúp cho người nhân viên bán hàng có thể đạt được KPIs doanh số, cũng như doanh nghiệp gia tăng doanh thu bán hàng nhờ kỹ thuật Upsell này.

UPSELL LÀ GÌ?

Upsell là một kĩ thuật bán hàng mà người bán hàng sẽ cố gắng chào hàng, hoặc giới thiệu tới khách hàng đang có nhu cầu quan tâm mua một mặt hàng hóa nào đó dùng thêm những tính năng nâng cấp xây dựng rộng của món hàng, hoặc dịch vụ có liên quan nhưng đắt tiền hơn, hay những hàng hóa kết hợp với giá tiền giảm giá nhằm mục tiêu tạo ra đơn hàng có giá trị cao nhất.

CHIẾN LƯỢC UPSELL GIA TĂNG DOANH SỐ BÁN HÀNGThứ Bảy, 20 tháng 1, 2018